So sánh giữa Google+ và Facebook, ai là kẻ chiếm ưu thế trong tương lai ?

Thống kê từ các trang tin như CNet, WSJ thì chỉ trong vòng chưa hết tháng đầu tiên kể từ ngày xuất hiện, Google+ đã có gần 20 triệu thành viên và con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Dưới đây là bài so sánh đánh giá giữa Google+ và Facebook.

So sánh giữa Google+ và Facebook
So sánh giữa Google+ và Facebook

Nguồn tin: Internet.

Tham gia ngay Cộng đồng MIN Software để tham khảo thêm nhiều công cụ hữu ích hơn nhé !!!
Xem thêm:

Tham gia ngay Cộng đồng MIN Software để tham khảo thêm nhiều công cụ hữu ích hơn nhé !!!

Tham gia ngay Cộng đồng MIN Software để tham khảo thêm nhiều công cụ hữu ích hơn nhé !!!

Tham gia ngay Cộng đồng MIN Software để tham khảo thêm nhiều công cụ hữu ích hơn nhé !!!

Tham gia ngay Cộng đồng MIN Software để tham khảo thêm nhiều công cụ hữu ích hơn nhé !!!

Tham gia ngay Cộng đồng MIN Software để tham khảo thêm nhiều công cụ hữu ích hơn nhé !!!

Tham gia ngay Cộng đồng MIN Software để tham khảo thêm nhiều công cụ hữu ích hơn nhé !!!

Tham gia ngay Cộng đồng MIN Software để tham khảo thêm nhiều công cụ hữu ích hơn nhé !!!

Tham gia ngay Cộng đồng MIN Software để tham khảo thêm nhiều công cụ hữu ích hơn nhé !!!

Tham gia ngay Cộng đồng MIN Software để tham khảo thêm nhiều công cụ hữu ích hơn nhé !!!

Tham gia ngay Cộng đồng MIN Software để tham khảo thêm nhiều công cụ hữu ích hơn nhé !!!

Tham gia ngay Cộng đồng MIN Software để tham khảo thêm nhiều công cụ hữu ích hơn nhé !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0969.07.8803 - 0966.260.829