CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Với hình thức này, quý khách vui lòng chuyển khoản cho chúng tôi theo phương thức sau: