tổng sản phẩm

max add banking

5.500.000/Năm

 

Phần mềm tự động add banking cho tài khoản facebook

Tải Phần mềm
kháng ads facebook

2.000.000/Năm

500.000/Tháng

Phần mềm kháng quảng cáo Facebook hiệu quả cao

Tải Phần mềm
max share facebook

2.500.000/Năm

500.000/Tháng

Phần mềm chia sẻ các bài viết, bài livestream bán hàng giúp tiếp cận hàng vạn khách hàng tiềm năng

Tải Phần mềm
max claim group

3.000.000/Vĩnh viễn

1.000.000/Tháng

Phần mềm Claim Group lên làm quản trị viên các group không có quản trị viên

Tải Phần mềm
scan mail uid

 

2.000.000/Vĩnh viễn

Phần mềm quét email die từ uid, quét bạn bè của bạn bè trong uid đó

Tải Phần mềm
max reg clone facebook

4.000.000/Năm

2.000.000/Tháng

Phần mềm tạo Tài khoản Facebook với số lượng lớn nhanh nhất

Tải Phần mềm
max care facebook

 

3.500.000/Năm

Phần mềm nuôi tài khoản, like ,share,cmt bài viết, livestream…

Tải Phần mềm
scan mail cookie facebook

 

1.000.000/Vĩnh viễn

Phần mềm quét mail die từ cookie 

Tải Phần mềm
max reg mail facebook

1.000.000/Năm

500.000/Tháng

Phần mềm tự động tạo mail Yahoo và Hotmail

Tải Phần mềm
max join group facebook

1.000.000/Năm

400.000/Tháng

Phần mềm tự động Join tài khoản vào các Group theo danh sách Uid

Tải Phần mềm
max change facebook

2.500.000/Năm

1.000.000/Tháng

Phần mềm xóa info tài khoản, xóa số điện thoại, thông tin tài khoản

Tải Phần mềm
max like page v2

1.000.000/Năm

400.000/Tháng

Phần mềm tự động mời những nick facebook like bài viết nhưng chưa like Fanpage.

Tải Phần mềm
max like page v1

1.000.000/Năm

400.000/Tháng

Phần mềm tự động mời bạn bè like Fanpage facebook

Tải Phần mềm
Max Approval Group

4.500.000/Năm

2.000.000/Tháng

Phần mềm tự động duyệt bài số lượng lớn, nhanh nhất các nhóm kiểm duyệt

Tải Phần mềm
max add friend facebook

1.000.000/Năm

400.000/Tháng

Phần mềm tự động chấp nhận kết bạn, tự động gửi lời mời theo gợi ý Facebook

Tải Phần mềm
max seeding facebook

1.000.000/Năm

400.000/Tháng

Phần mềm hỗ trợ tăng tương tác bài viết theo mẫu số lượng lớn tài khoản

Tải Phần mềm
max create bm

4.000.000/Tháng

1.000.000/Tuần

Phần mềm tự động tạo tài khoản quảng cáo không giới hạn ngưỡng, hỗ trợ toàn bộ quốc gia

Tải Phần mềm
max delete post group

3.000.000/Năm

1.000.000/Tháng

Phần mềm giúp xóa sạch bài viết, bài viết chờ phê duyệt trong những group

Tải Phần mềm
max create 2fa

 

Hàng Tặng

Phần mềm giúp tạo bảo mật 2 lớp cho số lượng lớn tài khoản

Tải Phần mềm
max livestream

2.500.000/Năm

500.000/Tháng

Phần mềm tự động xem LiveStream, thả cảm xúc, comment theo cài đặt

Tải Phần mềm
Max Follow Facebook

1.000.000/Năm

400.000/Tháng

Phần mềm tăng lượt theo dõi, tăng follow facebook

Tải Phần mềm
Max Like Fanpage facebook

1.000.000/Năm

400.000/Tháng

Phần mềm tăng like fanpage facebook hàng loạt với số lượng lớn !

Tải Phần mềm
Max Post Facebook

2.500.000/Năm

500.000/Tháng

Phần mềm tự động đăng bài trên facebook hàng loạt nhanh nhất

Tải Phần mềm
Max inbox facebook

1.000.000/Năm

400.000/Tháng

Phần mềm tự động nhắn tin facebook, gửi tin nhắn tự động đến mọi người

Tải Phần mềm
max reg fanpage facebook

2.500.000/Năm

500.000/Tháng

Phần mềm tạo fanpage facebook hàng loạt tự động, nhanh chóng

Tải Phần mềm
max review fanpage

2.500.000/Năm

500.000/Tháng

Phần mềm tạo fanpage facebook hàng loạt tự động, nhanh chóng

Tải Phần mềm
max uid facebook

1.500.000/Năm

500.000/Tháng

Phần mềm quét uid facebook, tìm thông tin facebook nhanh chóng, hiệu quả

Tải Phần mềm
max backup facebook

1.000.000/Năm

400.000/Tháng

Phần mềm hỗ trợ mở khóa tài khoản facebook bị checkpoint

Tải Phần mềm