tổng sản phẩm

max company

1.000.000/Năm

500.000/Tháng

Phần mềm quét Full thông tin các công ty, Doanh Nghiệp

Tải Phần mềm
kháng ads facebook

2.000.000/Năm

500.000/Tháng

Phần mềm kháng quảng cáo Facebook hiệu quả cao

Tải Phần mềm
max share facebook

2.500.000/Năm

500.000/Tháng

Phần mềm chia sẻ các bài viết, bài livestream bán hàng giúp tiếp cận hàng vạn khách hàng tiềm năng

Tải Phần mềm
max claim group

3.000.000/Vĩnh viễn

1.000.000/Tháng

Phần mềm Claim Group lên làm quản trị viên các group không có quản trị viên

Tải Phần mềm
scan mail uid

 

2.000.000/Vĩnh viễn

Phần mềm quét email die từ uid, quét bạn bè của bạn bè trong uid đó

Tải Phần mềm
max reg clone facebook

5.000.000/Năm

2.500.000/Tháng

Phần mềm tạo Tài khoản Facebook với số lượng lớn nhanh nhất

Tải Phần mềm
max care facebook

 

3.500.000/Năm

Phần mềm nuôi tài khoản, like ,share,cmt bài viết, livestream…

Tải Phần mềm
scan mail cookie facebook

 

1.000.000/Vĩnh viễn

Phần mềm quét mail die từ cookie 

Tải Phần mềm
max reg mail facebook

1.000.000/Năm

500.000/Tháng

Phần mềm tự động tạo mail Yahoo và Hotmail

Tải Phần mềm
max join group facebook

1.000.000/Năm

400.000/Tháng

Phần mềm tự động Join tài khoản vào các Group theo danh sách Uid

Tải Phần mềm
max change facebook

2.500.000/Năm

1.000.000/Tháng

Phần mềm xóa info tài khoản, xóa số điện thoại, thông tin tài khoản

Tải Phần mềm
max like page v2

1.000.000/Năm

400.000/Tháng

Phần mềm tự động mời những nick facebook like bài viết nhưng chưa like Fanpage.

Tải Phần mềm
max like page v1

1.000.000/Năm

400.000/Tháng

Phần mềm tự động mời bạn bè like Fanpage facebook

Tải Phần mềm
Max Approval Group

1.500.000/Năm

400.000/Tháng

Phần mềm tự động duyệt bài số lượng lớn, nhanh nhất các nhóm kiểm duyệt

Tải Phần mềm
max add friend facebook

1.000.000/Năm

400.000/Tháng

Phần mềm tự động chấp nhận kết bạn, tự động gửi lời mời theo gợi ý Facebook

Tải Phần mềm
max seeding facebook

1.000.000/Năm

400.000/Tháng

Phần mềm hỗ trợ tăng tương tác bài viết theo mẫu số lượng lớn tài khoản

Tải Phần mềm
max create bm

4.000.000/Tháng

1.000.000/Tuần

Phần mềm tự động tạo tài khoản quảng cáo không giới hạn ngưỡng, hỗ trợ toàn bộ quốc gia

Tải Phần mềm
max delete post group

3.000.000/Năm

1.000.000/Tháng

Phần mềm giúp xóa sạch bài viết, bài viết chờ phê duyệt trong những group

Tải Phần mềm
max create 2fa

 

Hàng Tặng

Phần mềm giúp tạo bảo mật 2 lớp cho số lượng lớn tài khoản

Tải Phần mềm
max livestream

2.500.000/Năm

500.000/Tháng

Phần mềm tự động xem LiveStream, thả cảm xúc, comment theo cài đặt

Tải Phần mềm
Max Follow Facebook

 

Hàng Tặng

Phần mềm tăng lượt theo dõi, tăng follow facebook

Tải Phần mềm
Max Like Fanpage facebook

1.000.000/Năm

400.000/Tháng

Phần mềm tăng like fanpage facebook hàng loạt với số lượng lớn !

Tải Phần mềm
Max Post Facebook

2.500.000/Năm

500.000/Tháng

Phần mềm tự động đăng bài trên facebook hàng loạt nhanh nhất

Tải Phần mềm
Max inbox facebook

1.000.000/Năm

400.000/Tháng

Phần mềm tự động nhắn tin facebook, gửi tin nhắn tự động đến mọi người

Tải Phần mềm
max reg fanpage facebook

2.500.000/Năm

500.000/Tháng

Phần mềm tạo fanpage facebook hàng loạt tự động, nhanh chóng

Tải Phần mềm
max review fanpage

2.500.000/Năm

500.000/Tháng

Phần mềm tạo fanpage facebook hàng loạt tự động, nhanh chóng

Tải Phần mềm